"Не си струва да се живее живот в неведение" Аристотел

петък, 3 септември 2010 г.

Цени на геодезическите услуги

Минималните цени на геодезическите услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране могат да се изчислят със следната програма

След като посочите връзката, ще се отвори следното:Изберете Run за да стартирате програмата.
Изберете Save за да съхраните програмата на вашия компютър.

Няма коментари:

Публикуване на коментар